UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Rok szkolny 2010/2011


W roku szkolnym 2010/2011 do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dołączyły dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rumach (zdjęcie 001).Bajek słuchają dzieci z :

- Publicznego Przedszkola w Dźwierzutach maluchy i starszaki.
   

- Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Linowie.- Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dźwierzutach.

Rok szkolny 2009/2010Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” jest kontynuowana w roku szkolnym 2009/2010.

W poniedziałki spotykam się dziećmi z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Linowie.w środy, bajek słuchają przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Dźwierzutach
   

a w piątki dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dźwierzutach.

Na zakończenie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy.


Rok szkolny 2008/2009Również i w roku szkolnym 2008/2009 dzieci miały możliwość posłuchania bajek oraz wypożyczania książek do domu.

W akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczestniczyły :

- grupa „zerówkowiczów” z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dźwierzutach- dwie grupy przedszkolne z Publicznego Przedszkola w Dźwierzutach


   

- grupa dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz „zerówkowicze” przy Szkole Podstawowej w Linowie


   

Dziękuję Paniom : Joannie Zgiet, Ewie Wróblewskiej, Urszuli Świderskiej, Bożenie Nowak, Barbarze Pietrzak za poświęcony czas oraz za zrozumienie.


Rok szkolny 2007/2008


Przez cały rok szkolny 2007/2008 w każdą środę, czytamy bajki przedszkolakom w Publicznym Przedszkolu w Dźwierzutach.
05.06.2008 dzieci z Publicznego Przedszkola w Dźwierzutach odwiedziły bibliotekę, było to nasze ostatnie spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”. Serdecznie dziękuję za współpracę: pani dyrektor Joannie Sienda, paniom Jadwidze Koziatek i Danucie Romatowskiej. Do zobaczenia w przyszłym roku.   

  

    Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekadzwierzuty.pl

     Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 01.12.2016r.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

    - cel linku nie jest odpowiednio określony,
    - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
    - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
    - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

     Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    - pochodzą z różnych źródeł,
    - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
    - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021r

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Kuchcińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 89 6211 221. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

     Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach ul. Niepodległości 1, 12-120 Dźwierzuty
• Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miejscowości
• Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Niepodległości
• Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
• Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
• Biblioteka znajduje się na I piętrze, na które prowadzą schody.
• W budynku nie ma windy.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• Na przeciw budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
• W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
• Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na telefon.
• Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć książki z serii „Duże Litery”

 

     Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (raport otworzy się w zależności od konfiguracji komputera, w nowym oknie w programie do odczytu plików .pdf lub w nowym oknie przeglądarki internetowej)

 

 

16.01.1949  otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku przy ulicy Sienkiewicza. Kierownikiem zostaje Janina Pociecha-Bieniecka

1949    kierownikiem Biblioteki zostaje Alicja Glogier
1952/1953    Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Pasymskiej
1955    kierownikiem Biblioteki zostaje Jan Jankowski
1958    kierownikiem Biblioteki zostaje Czesława Gałązkiewicz
1959    kierownikiem Biblioteki zostaje Gabriela Gałązkiewicz
1964    kierownikiem Biblioteki zostaje Jadwiga Artwińska-Jęka
1966    kierownikiem Biblioteki zostaje Maria Stepnowska
1975    przeniesienie Biblioteki do budynku przy ulicy Niepodległości
1999    obchody 50-lecia GBP
2003    Zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/03 Rady Gminy w Dźwierzutach Gminna Biblioteka Publiczna zostaje utworzona instytucją kultury.
2004    otrzymujemy 3 stanowiska komputerowe z Programu Rządowego „Ikonka”
2005    zaczynamy prace nad tworzeniem katalogu kopmuterowego
2007    p.Maria Stepnowska przechodzi na emerturę, obowiązki przejmuje Bożena Nadolska
III 2008    utworzenie strony interetowej biblioteki
IV 2008    biblioteka posiada bezprzewodowy dostęp do internetu

 

Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu w bibliotece i jej pobliżu.


Wypożyczanie do domu i udostępnianie na miejscu książek i czasopism, w tym:

  • literatury pięknej - polskiej i obcej w dużym wyborze,
  • książek z różnych dziedzin na poziomie popularnym i naukowym,
  • wydawnictw encyklopedycznych, słowników, poradników i informatorów o zróżnicowanej tematyce
  • lektur szkolnych, dla szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej oraz ich opracowań
  • prasy codziennej i kolorowej:

          - Ciuchcia
          - Cogito
          - Dziewczyna
          - Gazeta Olsztyńska
          - Kurek Mazurski
          - Poradnik Domowy
          - Przyjaciółka
          - Twój Styl
          - Naj
          - PC World
          - Tygodnik Szczytno

Do dyspozycji czytelników są katalogi:

  • alfabetyczny
  • rzeczowy
  • tytułowy

 

Od 2005 r. tworzony jest katalog w programie MAK.

Czytelnicy mają do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu (bezpłatnie).

Możliwość skorzystania ze skanera w formacie A3.


Drodzy Czytelnicy, jeżeli chcecie dowiedzieć się co dzieje się w bibliotece to zajrzyjcie na Facebooka GBP:

 

 

 

Godziny otwarcia:


Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00

Sobota: 9:00 - 13:00

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 1, 12-120 Dźwierzuty
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach ,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

Regulamin korzystania z księgozbioru
Regulamin Czytelni
Regulamin Pracowni Internetowej
Regulamin korzystania z księgozbioru
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

§ 1

    Zbiory znajdujace się w Bibliotece przeznaczone są dla wszystkich czytelników
    Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne
    Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Gminy Dźwiarzuty, pobiera się zwrotną kaucję w wysokości równej co najmniej aktualnej wartości książki.Wysokość kaucji ustala Dyrektor Biblioteki. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.
    Przy zapisie czytelnik zobowiązany jest :
        okazać dowód osobisty
        zapoznać się z regulaminem
        wypełnić kartę zapisu i zobowiązac się podpisem do przestrzegania regulaminu
        za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
    Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
    Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy, którzy nie zalegają ze zwrotem książek.

§ 2

    Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. Przy wypożyczeniu dzieła wielotomowego Biblioteka wypożycza tylko jeden tom.
    Biblioteka na prośbę czytelnika może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na tą książkę zapotrzebowania wśród innych czytelników.
    Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są to pozycje szczególnie poszukiwane.
    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek.Przed wypożyczeniem winien zwrócić uwagę na ich stan i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

§ 3

    Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
    Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książkę w terminie. Za przetrzymywanie książek pobiera się od czytelników opłatę w kwocie ustalonej przez Dyrektora Biblioteki. Czytelnik zobowiązany jest także do zwrotu kosztów wysyłanych upomnień.
    W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest :
    - odkupić taką samą książkę, albo odkupić inną, nie mniejszej wartośći, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki, względnie zapłacić odszkodowanie.
    W razie zagubienia lub uszkodzenia przez czytelnika jednego z tomów dzieła kilkutomowego, pobiera się należność ustaloną wg zasad zawartych w § 3 pkt. 3, przy czym czym pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
    Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego.

§ 4

    Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji o książkach znajdujących się w Bibliotece, rodzajach katalogów i sposobie korzystania z nich.
    W razie braku poszukiwanych książek, na prośbę czytelnika, Biblioteka sprowadza je, w miare możliwości z innych Bibliotek na koszt czytelnika.

§ 5

    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a nawet w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw korzystania z Biblioteki.
    Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Dźwierzuty.

Regulamin Czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

§ 1

    Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
    Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
    Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
    W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków .

§ 2

    Przyniesione z sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
    Książki z księgozbioru podręcznego podaje tylko bibliotekarz.
    Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
    Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
    Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.
    Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka , której nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

§ 3

    Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
    Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor biblioteki w zależnośći od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stale, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Dźwierzuty.
Regulamin Pracowni Internetowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

    Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie żadnych zmian w sprzęcie z oprogramowaniem a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany połączeń i konfiguracji.
    O wszelkich nieprawidłowościach pracy systemu należy niezwłocznie powiadomić pracownika biblioteki.
    Uszkodzenie sprzętu powstałe z winy umyślnej użytkownika będzie naprawiane na koszt sprawcy.
    Z pracowni internetowej można korzystać tylko w godzinach pracy biblioteki.
    Na stanowisku pracy użytkownik ma obowiązek zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu pracy.
    Korzystanie z własnych dyskietek jest możliwe tylko po konsultacji z pracownikiem biblioteki.
    Czas korzystania z komputerów pracowni nie powinien przekraczać 1 godziny zegarowej. W przypadku korzystania z edytorów tekstu np. pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych i semestralnych, istnieje możliwość, po konsultacji z pracownikiem, przedłużenia czasu pracy.
    Drukowanie jest płatne
    W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu pracownik ma prawo wyprosić osobę korzystającą z pracowni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! templates by L.THEME